Thứ sáu 07-10-2022 07:17 am

Web link

Web Access Statistics

Online: 19
All visitors:233536

Opinion survey

Evaluation of the topics on the website
Normal
Pretty
Good
Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm
Cục bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ định Phòng kiểm nghiệm chất lượng thuộc Trung...
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận : Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đăng ký...
Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai đã đăng...
Chứng nhận ISO 9001:2015
Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ...