Thứ tư 22-09-2021 21:07 pm

Testing

Metrology

Inspection

Product Certification

Training - Consulting

Information

Bar Code

Instrumentation

Proficiency Testing

Tài Liệu ISO

Văn Bản Pháp Luật

M-Office

Web link

Web Access Statistics

Online: 5
All visitors:191044

Opinion survey

Evaluation of the topics on the website
Normal
Pretty
Good

Lĩnh vực hoạt động

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN,

THỬ NGHIỆM CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG

CHẤT LƯỢNG GIA LAI

STT TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO CHUẨN ĐO LƯỜNG PHẠM VI ĐO CẤP/ĐỘ CHÍNH XÁC TÊN DỊCH VỤ
1 TAXIMET QUÃNG ĐƯỜNG THỜI GIAN CHỜ

±2%

±0,2%

KIỂM ĐỊNH
2 CÂN PHÂN TÍCH ĐẾN 1000 g 1 KIỂM ĐỊNH HIỂU CHUẨN
3 CÂN KỸ THUẬT ĐẾN 10 kg 2 KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN
4 CÂN BÀN (6 ÷ 10000) kg 3 KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN
5 CÂN ĐĨA ĐẾN 60 kg 3 KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN
6 CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO ĐẾN 200kg 4 KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN
7 CÂN TREO DỌC THÉP LÁ ĐỀ ĐẾN 200 kg 4 KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN
8 CÂN Ô TÔ ĐẾN 120 TẤN 3 KIỂM ĐỊNH
9 PHƯƠNG TIỆN ĐO DUNG TÍCH THÔNG DỤNG(CA ĐONG, BÌNH ĐONG, THÙNG ĐONG) (0,25 ÷ 50)L ĐẾN 0,5 KIỂM ĐỊNH
10 CỘT ĐO XĂNG DẦU Q ĐẾN 100L/min 0,5 KIỂM ĐỊNH
11 XITEC Ô TÔ ĐẾN 25 m3 ±0,5% KIỂM ĐỊNH
12 ÁP KẾ LÒ XO (0 ÷ 600) BAR ĐẾN 1% KIỂM ĐỊNH
13 ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH ĐƯỜNG KÍNH ĐẾN 20mm,CẤP A,B Qn ĐẾN 2,5 m3/h (2;5)% KIỂM ĐỊNH
14 CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU CẢM ỨNG 1 PHA, 3 PHA

U ĐẾN 220V

I ĐẾN 100A

ĐẾN 0,5 KIỂM ĐỊNH
15 CÔNG TƠ ĐIỆN KIỂU ĐIỆN TỪ 1 PHA, 3 PHA

U ĐẾN 380V

I ĐẾN 100A

ĐẾN 0,5 KIỂM ĐỊNH
16 PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỘ ẨM HẠT (6 ÷ 30)% 1;2 KIỂM ĐỊNH
17 BÌNH CHUẨN KIÊM LOẠI HẠNG II ĐẾN 50L ĐẾN 0,05 KIỂM ĐỊNH
18 QUẢ CÂN CHUẨN

(1 ÷ 20)KG

1mg ÷ 500g

M1

F1

KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN

Featured News