Thứ tư 22-09-2021 20:51 pm

Testing

Metrology

Inspection

Product Certification

Training - Consulting

Information

Bar Code

Instrumentation

Proficiency Testing

Tài Liệu ISO

Văn Bản Pháp Luật

M-Office

Web link

Web Access Statistics

Online: 3
All visitors:191042

Opinion survey

Evaluation of the topics on the website
Normal
Pretty
Good

Năng lực Tư vấn - Đào tạo

Năng lực Tư vấn – Đào tạo:

Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, ISO 17025, ISO 17065; Đào tạo công cụ cải tiến năng suất chất lượng như: 5S, KaiZen, TQM, đo lường năng suất, tư vấn lắp đặt trang thiết bị phòng thử nghiệm, đo lường, hiệu chuẩn.

Featured News