Chủ nhật 27-11-2022 19:06 pm

Web link

Web Access Statistics

Online: 4
All visitors:240222

Opinion survey

Evaluation of the topics on the website
Normal
Pretty
Good
Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm
Cục bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ định Phòng kiểm nghiệm chất lượng thuộc Trung...
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận : Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đăng ký...
Quyết định công nhận năng lực thử nghiệm ISO/IEC 17025:2017. Mã số VLAT-1.0174
Quyết định : công nhận Phòng thử nghiệm chất lượng - Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có năng lực...