Thứ tư 22-09-2021 20:06 pm

Testing

Metrology

Inspection

Product Certification

Training - Consulting

Information

Bar Code

Instrumentation

Proficiency Testing

Tài Liệu ISO

Văn Bản Pháp Luật

M-Office

Web link

Web Access Statistics

Online: 2
All visitors:191035

Opinion survey

Evaluation of the topics on the website
Normal
Pretty
Good

Nghiệm thu đề tài xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 21-10, Sở Khoa học Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Gia Lai” do ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch làm chủ nhiệm.

Đề tài “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Gia Lai” đã nghiên cứu đặc trưng văn hóa bản dân tộc thiểu số tỉnh, tiêu biểu là di sản văn hóa phi vật thể “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” trong khai thác và phát triển du lịch với loại hình “du lịch bản địa”. Đề tài cũng khảo sát và khoanh vùng các buôn làng có lợi thế phát triển du lịch; đồng thời xây dựng đồ án thí điểm về mô hình du lịch cộng đồng tại làng Phung (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah) trong khai thác du lịch văn hóa bản địa với nhiều dịch vụ khép kín.

Theo nhận xét của Hội đồng nghiệm thu, cơ bản nhóm nghiên cứu đã triển khai thực hiện các nội dung công việc đảm bảo theo đề cương được duyệt, công phu, tính khả thi cao, phục vụ đúng mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Đề tài cũng sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, sử dụng tốt các chức năng điều tra, tổng hợp, thống kê, phân tích tạo số liệu tin cậy cho đề tài. Song một số nhận định trong đề tài về cồng chiêng Tây Nguyên, về việc xây dựng một số sản phẩm thành đặc trưng về văn hóa, ẩm thực… chưa thuyết phục.

82,13 là số điểm Hội đồng nghiệm thu dành cho đề tài “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Gia Lai”; đạt loại khá.

Featured News