Thứ năm 30-06-2022 07:09 am

Thử nghiệm

Đo lường

Giám định

Chứng nhận

Đào tạo - tư vấn

Thông tin

Mã số - mã vạch

Trang bị

Thử nghiệm thành thạo

Tài Liệu ISO

Văn Bản Pháp Luật

M-Office

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 10
Số lượng truy cập:222236

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về các chủ đề trên website
Bình thường
Khá
Tốt
Quyết định về việc chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường
/images/files/Quyet%20dinh%20cap%20the%20kiem%20dinh%20vien%20(2020).pdf
Quyết định về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo
/images/files/chung%20nhan/Quyet%20dinh%20chung%20nhan%20chuan%20do%20luong%20(2020).pdf
Quyết định về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
/images/files/chung%20nhan/Quyet%20dinh%20chi%20dinh%20to%20chuc%20chung%20nhan%20kiem%20dinh%20hieu%20chuan%20(2020).pdf
Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy
/images/files/chung%20nhan/quyet%20dinh%20ve%20ve%20chi%20dinh%20to%20chuc%20chung%20nhan%20hop%20quy.pdf

Tin nổi bật