Thứ ba 17-05-2022 17:09 pm

Thử nghiệm

Đo lường

Giám định

Chứng nhận

Đào tạo - tư vấn

Thông tin

Mã số - mã vạch

Trang bị

Thử nghiệm thành thạo

Tài Liệu ISO

Văn Bản Pháp Luật

M-Office

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 5
Số lượng truy cập:217363

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về các chủ đề trên website
Bình thường
Khá
Tốt
Quyết định về việc chứng nhận chuẩn đo lường của tổng cục(2017)
/images/files/chung%20nhan/Quyet%20dinh%20chung%20nhan%20chuan%20do%20luong%20cua%20Tong%20cuc%20(2017).pdf
Quyết định chỉ định tổ chức kiểm định TDC Gia Lai (2015)
/images/files/chung%20nhan/Quyet%20dinh%20chi%20dinh%20to%20chuc%20kiem%20dinh%20hieu%20chuan%20TDC%20Gia%20Lai%20(2015).pdf
Quyết định chỉ định tổ chức kiểm định (2017)
/images/files/chung%20nhan/Quyet%20dinh%20chi%20dinh%20to%20chuc%20kiem%20dinh%20(2017).pdf
Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa
/images/files/KIEM%20SOAT%20VIEN%20CHAT%20LUONG.pdf

Tin nổi bật