Thứ ba 17-05-2022 17:10 pm

Thử nghiệm

Đo lường

Giám định

Chứng nhận

Đào tạo - tư vấn

Thông tin

Mã số - mã vạch

Trang bị

Thử nghiệm thành thạo

Tài Liệu ISO

Văn Bản Pháp Luật

M-Office

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 5
Số lượng truy cập:217363

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về các chủ đề trên website
Bình thường
Khá
Tốt

TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT (TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỐT THÔNG TƯ 15/2015/TT-BKHCN NGÀY 25/8/2015)

Kỳ I: Chủ đề - Gắn thiết bị in chứng từ

A/ Cơ sở pháp lý:

1/ Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu: Nêu tại khoản 7 điều 6 “Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng”. Thiết bị in chứng từ bán hàng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

- Bảo đảm tình trạng kỹ thuật theo hướng dẫn của nhà sản xuất và hoạt động tốt;

- Chỉ in được chứng từ khi kết thúc quá trình bơm xăng dầu cho khách hàng (ví dụ: Khi đặt vòi cấp phát vào giá treo trên cột đo xăng dầu);

- Các thông tin bắt buộc in trên chứng từ bán hàng gồm: Tên cơ sở bán hàng, địa chỉ; kiểu, ký hiệu, số Serial của cột đo xăng dầu; phút, giờ, ngày, tháng, năm bán hàng; loại xăng dầu, số lượng, đơn giá, tổng số tiền xăng, dầu đã bán;

- Không có cơ cấu, chức năng tác động làm thay đổi thông tin in trên chứng từ bán hàng, thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường của cột đo xăng dầu.

2/ Ngày 06/4/2016 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản số 562/TĐC-HCHQ hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BKHCN, cụ thể: Về quy định “từ ngày 01/7/2018 các cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ để in chứng từ cho khách hàng” tại Khoản 7 Điều 6 Thông tư 15.

- Theo quy định này, từ ngày 01/7/2018 chỉ các cột đo xăng dầu sản xuất, nhập khẩu có gắn thiết bị in chứng từ (đã được phê duyệt mẫu và kiểm định theo quy định) mới được đưa vào sử dụng trong mua bán xăng dầu; các quyết định phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu chưa có thiết bị in chứng từ sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

- Từ nay đến trước ngày 01/7/2018, đối với mẫu cột đo xăng dầu đã được phê duyệt nhưng chưa có chức năng in, cơ sở sản xuất, nhập khẩu cột đo xăng dầu phải thực hiện việc phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu (cải tiến, gắn thiết bị in chứng từ) theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN để cung cấp cột đo xăng dầu này cho thương nhân kinh doanh xăng dầu.

- Đối với cột đo xăng dầu đã được sử dụng nhưng chưa gắn thiết bị in chứng từ:

+ Thương nhân sở hữu, sử dụng cột đo xăng dầu chủ động liên hệ với cơ sở sản xuất, nhập khẩu cột đo xăng dầu này để thực hiện việc gắn thiết bị in chứng từ theo quy định. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu phải đăng ký phê duyệt mẫu (cải tiến, gắn thiết bị in chứng từ) theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN để gắn thiết bị in chứng từ bán hàng đáp ứng yêu cầu của thương nhân;

+ Trường hợp cơ sở sản xuất, nhập khẩu cột đo xăng dầu đã bị phá sản, giải thể hoặc có văn bản trả lời không đáp ứng được yêu cầu của thương nhân thì thương nhân có quyền đề nghị tổ chức đủ năng lực kỹ thuật tiến hành gắn thiết bị in chứng từ và thực hiện việc phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu (cải tiến, gắn thiết bị in chứng từ) theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN.

3/ Ngày 05/02/2018 Tổng cục TC ĐL CL tiếp tục đôn đốc thực hiện bởi văn bản số 314/TĐC-ĐL về thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu. Theo đó, quy định tại khoản 7 Điều 6 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN, từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, cột đo xăng dầu phải có thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng. Vì vậy, từ ngày 01/7/2018 chỉ các cột đo xăng dầu sản xuất, nhập khẩu có thiết bị in chứng từ (đã được phê duyệt mẫu và kiểm định theo quy định) mới được đưa vào sử dụng trong mua bán xăng dầu; các quyết định phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu chưa có thiết bị in chứng từ sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

Trước tình hính đó, ngày 20/4/2018 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp cùng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Gia Lai tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến nghiệp vụ chuyên môn về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nói chung trong đó có đặc biệt nhấn mạnh công tác triển khai thực hiện thông tư 15 và các văn bản liên quan khác về việc gắn thiết bị in chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 sắp tới.

Một đợt tấp huấn phổ biến pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Ảnh: Đào tạo

4/ Ngày 15/6/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ ký thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung khoản 7 điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN về nới rộng lộ trình gắn thiết bị in chứng từ đến ngày 01 tháng 7 năm 2019.

5/ Ngày 07/5/2019 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản số 1216/TĐC-ĐL: Ghi nhận sự tích cực triển khai thực hiện thông tư 08/2018/TT-BKHCN với nhiều loại hình phương tiện, thiết bị ghi, in kết quả đo khác nhau nhưng cùng đáp ứng mục tiêu là đảm bảo sẵn sàng cung cấp kết quả đo cho khách hàng khi có yêu cầu, giúp người tiêu dùng có chứng cứ, tài liệu để khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về đo lường, chất lượng của thương nhân bán lẻ xăng dầu gây thiệt hại cho người tiêu dùng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có đủ chứng cứ, tài liệu để xử lý khiếu nại, tố cáo, xác định thu lợi bất chính do vi phạm về đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Đồng thời đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BKHCN và kinh nghiệm triển khai thực hiện của các doanh nghiệp trong thời gian qua; tiếp tục kiểm tra hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn địa phương thực hiện đúng quy định.

B/ Công tác chỉ đạo triển khai:

Từ khi thông tư 15 có hiệu lực, tiếp đó là văn bản 562/TĐC-HCHQ hướng dẫn thực hiện thông tư 15. Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tuyên truyền phổ biến qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Đồng thời tổ chức thực hiện 02 lớp tập huấn phổ biến nghiệp vụ chuyên môn về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nói chung và chương trình gắn thiết bị in chứng từ nói riêng, với gần 300 doanh nghiệp tham dự.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoản 80% doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã thực hiện gắn thiết bị in chứng từ đáp ứng yêu cầu thông tư 15; 20% doanh nghiệp còn lại đang triển khai thực hiện.

Mới đây Tổng cục TC ĐL CL có văn bản số 1216/TĐC-ĐL ngày 07/5/2019 đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục TC ĐL CL địa phương tiếp tục đôn đốc thực hiện, tăng cường kiểm tra giám sát nội dung gắn thiết bị in chứng từ đúng quy định và đảm bảo lộ trình đến ngày 01/7/2019.

Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL đề nghị các đơn vị kinh doanh xăng dầu nghiêm túc thực hiện nhằn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh được liên tục, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương./.

Huệ Nguyễn

Tin nổi bật