Thứ sáu 23-02-2024 08:14 am

Web link

Web Access Statistics

Online: 6
All visitors:290216

Opinion survey

Evaluation of the topics on the website
Normal
Pretty
Good

GIỚI THIỆU

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định 620/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 của UBND tỉnh Gia Lai. Có trụ sở chính tại 98A Phạm Văn Đồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ngành nghề hoạt động là: “Thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; kiểm định – hiệu chuẩn phương tiện đo lường; tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 và chứng nhận sản phẩm”. Trung tâm đã được công nhận và chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 17025:2017, ISO 17065:2013.

Trung tâm gồm có 04 Phòng chuyên môn, 01 bộ phận: Phòng Kỹ thuật – Đo lường, Phòng Thử nghiệm Chất lượng, Văn phòng, Phòng Kinh doanh; bộ phận Tài chính – Kế toán với tổng số nhân sự là 29 người. Trong đó có 4 thạc sỹ, 21 kỹ sư và cử nhân thực hiện quản lý nhà nước và dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

1. Hoạt động Kiểm định – Hiệu chuẩn

Phòng Kỹ thuật Đo lường là phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng, có chức năng tham mưu, giúp Giám Đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về lĩnh vực đo lường; phục vụ chức năng quản lý nhà nước về đo lường và các hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ khác về đo lường theo quy định.

Các lĩnh vực hoạt động:

+ Kiểm định/ hiệu chuẩn lĩnh vực dung tích(cột đo xăng dầu, dung tích thông dụng, đồng hồ nước ...)

+ Kiểm định/ hiệu chuẩn lĩnh vực khối lượng (cân ô tô, cân phân tích ...)

+ Kiểm định/ hiệu chuẩn lĩnh áp suất (áp kế, ...)

+ Kiểm định/ hiệu chuẩn lĩnh nhiệt- điện(Công tơ điện, lò nung...)

+ Kiểm định/ hiệu phương tiện đo trong lĩnh vực y tế(Điện tim, điện não, tiêu cự mắt kính, huyết áp kế...)

Các quyết định công nhận năng lực hoạt động Kiểm định – Hiệu chuẩn:

- Quyết định 1262/TĐC-ĐL ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giáy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.( Kiểm định/hiệu chuẩn 22 phương tiện đo).

- Quyết định 776/TĐC-ĐL ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. (Kiểm định/hiệu chuẩn 20 phương tiện đo).

- Quyết định 775/TĐC-ĐL ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo. (47 chuẩn và thiết bị đo lường)

- Quyết định 777/TĐC-ĐL ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam- Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng về việc công nhận phòng hiệu chuẩn.

2. Hoạt động thử nghiệm chất lượng

Phòng Thử nghiệm Chất lượng trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai, có chức năng thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công trên các nền mẫu phân bón, đất, nước,... quan trắc môi trường, đặc biệt là việc thử nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ khác theo quy định của pháp luật.

Các lĩnh vực hoạt động:

+ Thử nghiệm các sản phẩm lương thực thực phẩm (trà, cà phê, đường, mật, sản phẩm từ đường, nước giải khát, bia rượu, cồn, ngũ cốc, nước chấm, muối ăn...)

+ Nước (nước tinh khiết, uống, sinh hoạt, khoáng, nước thải,...)

+ Phân bón (NPK, hữu cơ, vi sinh, phân bón lá, phân vi lượng,...)

Các quyết định công nhận hoạt động thử nghiệm chất lượng:

- Quyết định 492/TĐC-HCHQ ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, sinh học với 67 chỉ tiêu thử nghiệm, mã số đăng ký 177/TN-TĐC.

- Quyết định 675/TĐC-HCHQ ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, sinh học lần 2 với 101 chỉ tiêu thử nghiệm, mã số đăng ký 177/TN-TĐC.

- Quyết định 4256/TĐC-HCHQ ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm lĩnh vực hóa học với 36 chỉ tiêu thử nghiệm mở rộng, mã số đăng ký 177/TN-TĐC.

- Quyết định 193/QĐ-AOSC ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng AOSC công nhận phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 với mã số VLAT-1.0174 với 127 chỉ tiêu đi kèm Quyết định, trong đó mở rộng được thêm 06 chỉ tiêu thử nghiệm nền mẫu nước, 02 chỉ tiêu thử nghiệm nền mẫu thực phẩm, 04 chỉ tiêu nền mẫu phân bón).

- Quyết định 1347/QĐ-ATTP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Cục An toàn thực phẩm về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm với 34 chỉ tiêu đi kèm.

- Quyết định 702/QĐ-BVTV-KH ngày 21 tháng 04 năm 2020 của Cục Bảo vệ thực vật về việc thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định tổ chức thử nghiệm phòng thử nghiệm phân bón phù hợp với quy định tại Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về quản lý phân bón và phù hợp với quy định tại QCVN 01-198:2019/BNNPTNT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón) với 13 chỉ tiêu được chỉ định.

3. Hoạt động chứng nhận – Tư vấn

Bộ phận Tiêu chuẩn được thành lập với mục đích tuyên truyền phổ biến kiến thức về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hỗ trợ cho các cá nhân và tổ chức trong và ngoài tỉnh, thúc đẩy nhanh chương trình nâng cao chất lượng sản phẩm và hàng hóa của các doanh nghiệp và vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hiện nay có 6 chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 đã thực hiện công tác tập huấn đào tạo cho hơn 500 người, là lãnh đạo, người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhận thức chung về năng suất, chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các công cụ như 5S, KAIZEN, TQM…, các hệ thống quản lý chất lượng lượng ISO 9001, ISO/IEC 17025, giúp các doanh nghiệp ứng dụng thực tế tại đơn vị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Năm 2016 được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp phép hoạt động chứng nhận hàng hóa theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17065:2013, đưa Trung tâm thành tổ chức đánh giá hợp chuẩn hợp quy sản phẩm hàng hóa đầu tiên tại Tây Nguyên.

Trung tâm đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo giấy xác nhận số 1448/TĐC-HCHQ ngày 19 tháng 5 năm 2020.

Trong năm 2020, 2021 thực hiện tư vấn chuyển đổi HTQLCL từ TCVN ISO 9001:2008 sang HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị cấp Sở, huyện, xã theo hợp đồng đã ký. Tổng số đơn vị đã thực hiện 162 đơn vị.

Năm 2021, thực hiện đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho 500 học viên.

Trong năm 2021 thực hiện dự án khoa học và công nghệ tại huyện Đức Cơ “Ứng dụng hệ thống quản lý tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cấp sản phẩm đạt chứng nhận 4 sao cấp tỉnh”. Kết quả 3/5 sản phẩm đạt chứng nhận 4 sao cấp tỉnh: Sản phẩm cà phê bột PHOENIX - BA, Sản phẩm cà phê hạt PHOENIX - BA, Cà phê bột Nguyễn Hân Coffee Farm; 2/5 sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao cấp tỉnh: Trà bí đao Chuya Food, Bò sấy khô Chuya Food./.

N.X.H