Chủ nhật 26-03-2023 01:53 am

Web link

Web Access Statistics

Online: 7
All visitors:252052

Opinion survey

Evaluation of the topics on the website
Normal
Pretty
Good

DỊCH VỤ

1.DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM.

 • Thử nghiệm Hóa Sinh.
 • Thử nghiệm Cơ Lý.
 • Thử nghiệm Phân Bón Hữu Cơ.

2. ĐÀO TẠO TƯ VẤN

 • Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, ISO 17025, ISO 17065
 • tư vấn lắp đặt trang thiết bị phòng thử nghiệm, đo lường, hiệu chuẩn.
 • Đào tạo công cụ cải tiến năng suất chất lượng như: 5S, KaiZen, TQM, đo lường năng suất.

3. KIỂM ĐỊNH:

 • Kiểm định Cột đo nhiên liệu
 • Kiểm định Cân kỹ thuật
 • Kiểm định Cân ô tô
 • Kiểm định Cân bàn
 • Kiểm định Cân đồng hồ lò xo
 • Kiểm định Cân đĩa
 • Kiểm định Taximet
 • Kiểm định Công tơ điện xoay chiều
 • Kiểm định Xitec ô Tô
 • Kiểm định Áp kế kiểu lò xo
 • Kiểm định Ca đong, bình đong, thùng đong
 • Kiểm định Đồng hồ nước lạnh
 • Kiểm định Quả cân cấp chính xác M1