Thứ sáu 14-06-2024 18:16 pm

Web link

Web Access Statistics

Online: 5
All visitors:300483

Opinion survey

Evaluation of the topics on the website
Normal
Pretty
Good
Quyết định công nhận năng lực thử nghiệm ISO/IEC 17025:2017. Mã số VLAT-1.0174
Quyết định công nhận năng lực thử nghiệm ISO/IEC 17025:2017. Mã số VLAT-1.0174 ngày 22 tháng 12 năm...
Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm
Cục bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ định Phòng kiểm nghiệm chất lượng thuộc Trung...
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận : Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đăng ký...